+49 521 52276622
kontakt@dialog-bielefeld.com
Montag - Freitag,
9 - 18 Uhr

Загальні положення та умови

blase2 | Übersetzungsbüro Dialog
blase4 | Übersetzungsbüro Dialog

Загальні положення та умови

§ 1 Сфера дії та предмет договору

(1) Ці Загальні умови (ЗУП) застосовуються до всіх договорів між бюро перекладів “Діалог” (далі – “виконавець”) і його клієнтами (далі – “замовник”) на надання послуг письмового та усного перекладу, а також всіх супутніх послуг.

(2) Предметом договору є надання виконавцем послуг письмового та усного перекладу. Послуги перекладу надаються мовою, узгодженою у відповідному замовленні. Послуги усного перекладу надаються як на місці, так і онлайн через Messenger.

(3) Відхилення від умов Замовника застосовуються тільки в тому випадку, якщо Виконавець чітко підтвердив їх у письмовій формі.

§ 2 Укладення договору

(1) Договір між підрядником і замовником вважається укладеним, коли підрядник підтвердив письмове або усне замовлення замовника.

(2) Клієнт зобов’язаний виконувати своє замовлення протягом 14 днів, якщо інше не узгоджено в письмовій формі.

§ 3 Обсяг послуг

(1) Виконавець зобов’язується надати узгоджені послуги письмового та усного перекладу в узгодженій якості.

(2) Послуги перекладу надаються кваліфікованими та досвідченими перекладачами.

(3) Послуги усного перекладу надаються кваліфікованими та досвідченими перекладачами.

(4) Підрядник має право залучати третіх осіб (наприклад, фрілансерів) для виконання своїх зобов’язань.

(5) Замовник зобов’язується надати Виконавцю всю необхідну інформацію та документи, необхідні для надання послуг письмового та усного перекладу.

§ 4 Поставка та приймання

(1) Виконавець докладатиме зусиль для надання узгоджених послуг письмового та усного перекладу протягом узгодженого терміну надання послуг.

(2) Замовник зобов’язується перевіряти послуги письмового та усного перекладу на точність і повноту одразу після їх отримання.

(3) Замовник зобов’язується письмово повідомити Виконавця про будь-які недоліки або помилки протягом 14 днів після отримання послуг письмового та усного перекладу.

Я був би радий внести зміни до § 5 Загальних положень та умов Бюро перекладів “Діалог”, включивши до нього згаданий Вами абзац:

§ 5 Винагорода

(1) Винагорода за надані послуги письмового та усного перекладу базується на відповідних узгоджених цінах.

(2) Підрядник має право вимагати розумні аванси.

(3) Виплата винагороди здійснюється протягом 14 днів після виставлення рахунку без вирахувань, якщо не погоджено інше.

(4) У разі анулювання замовлення Замовником без попередження, Виконавець має право вимагати фіксовану компенсацію в розмірі 50% від узгодженої винагороди, якщо тільки Виконавець не доведе, що він зазнав більших збитків. Замовник має право довести, що Підрядник не зазнав жодних збитків або збитки є значно меншими.

§ 6 Відповідальність

(1) Підрядник несе відповідальність за шкоду, заподіяну ним або його працівниками чи агентами, лише у випадку грубої недбалості або умислу.

(2) Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним використанням послуг письмового та усного перекладу Замовником.

(3) Виконавець не несе відповідальності за шкоду, спричинену форс-мажорними обставинами або іншими непередбачуваними подіями.

§ 7 Таємниця

(1) Виконавець зобов’язується розглядати як конфіденційну всю інформацію та дані Клієнта, про які йому стало відомо в ході виконання замовлення.

(2) Виконавець повинен вжити всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому розголошенню інформації та даних Замовника.

§ 8 Права власності та авторські права

(1) Клієнт залишається власником усіх майнових прав та авторських прав на надані йому документи та інформацію.

(2) Виконавець має право використовувати надані йому документи та інформацію виключно для надання узгоджених послуг.

(3) Виконавець передає право власності на послуги перекладу Замовнику після повної виплати винагороди.

§ 9 Припинення

(1) Клієнт має право в будь-який час розірвати договір у письмовій формі.

(2) У разі розірвання договору Замовником до завершення надання послуг, Виконавець має право виставити рахунок за вже надані послуги.

§ 10 Онлайн-замовлення

(1) Замовник також може замовити послуги перекладу онлайн через веб-сайт Виконавця.

(2) Замовлення здійснюється шляхом заповнення відповідної форми замовлення на веб-сайті та надсилання замовлення.

(3) Клієнт отримує підтвердження замовлення електронною поштою.

(4) Після підтвердження замовлення укладається договір між виконавцем і замовником.

(5) Інші положення цих ОУЗ також відповідно застосовуються до онлайн-замовлень.

(6) Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені технічними проблемами або збоями у зв’язку з онлайн-замовленням.

(7) Клієнт зобов’язаний переконатися, що інформація, надана ним для онлайн-замовлення, є повною і правильною.

(8) Виконавець залишає за собою право відхиляти онлайн-замовлення, якщо клієнт порушує ці ОУЗ або правові норми.

(9) Виконавець залишає за собою право змінювати або припиняти роботу свого веб-сайту та процес замовлення в будь-який час.

§ 11 Захист даних

(1) Виконавець зобов’язується дотримуватися положень про захист даних і використовувати персональні дані клієнта тільки в рамках виконання замовлення.

(2) Клієнт погоджується з тим, що його персональні дані можуть зберігатися і оброблятися в рамках виконання доручення.

(3) Виконавець вживає всіх необхідних технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних Замовника від несанкціонованого доступу та неправомірного використання.

(4) Виконавець не розголошує персональні дані Замовника третім особам, за винятком випадків, коли це необхідно для надання обумовлених послуг або коли Замовник прямо погодився на це.

§ 12 Застереження про подільність

Якщо окремі положення цих ОУЗ є або стають недійсними, це не впливає на дійсність інших положень. У такому випадку сторони повинні узгодити дійсне положення, яке максимально наближається до економічної мети недійсного положення.

blase4 | Übersetzungsbüro Dialog
Prop 4 | Übersetzungsbüro Dialog

Загальні положення та умови

§ 1 Сфера дії та предмет договору

(1) Ці Загальні умови (ЗУП) застосовуються до всіх договорів між бюро перекладів “Діалог” (далі – “Виконавець”) та його замовниками (далі – “Замовник”) на надання послуг письмового та усного перекладу, а також всіх супутніх послуг.

(2) Предметом договору є надання Виконавцем послуг письмового та усного перекладу. Послуги перекладу надаються мовою, узгодженою у відповідному замовленні. Послуги усного перекладу надаються як на місці, так і онлайн через месенджер.

(3) Відхилення від умов Замовника застосовуються тільки в тому випадку, якщо Виконавець чітко підтвердив їх у письмовій формі.

§ 2 Укладення договору

(1) Договір між Виконавцем та Замовником є укладеним, коли Виконавець підтвердив письмове або усне замовлення Замовника.

(2) Клієнт зобов’язаний виконати своє замовлення протягом 14 днів, якщо інше не узгоджено в письмовій формі.

§ 3 Обсяг послуг

(1) Виконавець зобов’язується надати узгоджені послуги письмового та усного перекладу в узгодженій якості.

(2) Послуги перекладу надаються кваліфікованими та досвідченими перекладачами.

(3) Послуги усного перекладу надаються кваліфікованими та досвідченими перекладачами.

(4) Підрядник має право використовувати третіх осіб (наприклад, позаштатних працівників) для виконання своїх зобов’язань.

(5) Замовник зобов’язується надати Виконавцю всю необхідну інформацію та документи, необхідні для надання послуг письмового та усного перекладу.

§ 4 Поставка та приймання

(1) Виконавець прагне надати узгоджені послуги письмового та усного перекладу протягом узгодженого періоду надання послуг.

(2) Замовник зобов’язується перевіряти точність і повноту письмового та усного перекладу одразу після його отримання.

(3) Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця про будь-які недоліки або помилки в письмовій формі протягом 14 днів після отримання послуг письмового та усного перекладу.

§ 5 Винагорода

(1) Винагорода за надані послуги письмового та усного перекладу базується на відповідних узгоджених цінах.

(2) Підрядник має право вимагати розумні аванси.

(3) Виплата винагороди здійснюється протягом 14 днів після виставлення рахунку без вирахувань, якщо не погоджено інше.

(4) У разі короткострокового скасування замовлення Замовником Виконавець має право вимагати фіксовану компенсацію в розмірі 50% від узгодженої винагороди, якщо тільки Виконавець не доведе, що він зазнав більших збитків. Замовник має право довести, що Підрядник не зазнав жодних збитків або вони є значно меншими.

§ 6 Відповідальність

(1) Підрядник несе відповідальність за збитки, завдані ним або його працівниками чи агентами, лише у випадку грубої недбалості або умислу.

(2) Виконавець не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неналежного використання Замовником послуг письмового та усного перекладу.

(3) Виконавець не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин або інших непередбачуваних подій.

§ 7 Конфіденційність

(1) Виконавець зобов’язується ставитися до всієї інформації та даних замовника, які стали йому відомі в ході виконання договору, як до конфіденційних.

(2) Підрядник вживатиме всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому розголошенню інформації та даних Замовника.

§ 8 Право власності та авторські права

(1) Клієнт залишається власником усіх прав власності та авторських прав на документи та інформацію, надані Виконавцю.

(2) Виконавець має право використовувати надані йому документи та інформацію виключно для надання узгоджених послуг.

(3) Після повної виплати винагороди виконавець передає право власності на послуги перекладу замовнику.

§ 9 Припинення

(1) Клієнт має право в будь-який час розірвати договір у письмовій формі.

(2) У разі розірвання договору замовником до завершення надання послуг, виконавець має право виставити рахунок за вже надані послуги.

§ 10 Онлайн-замовлення

(1) Замовник також може замовити послуги перекладу онлайн на сайті виконавця.

(2) Замовлення здійснюється шляхом заповнення відповідної форми замовлення на веб-сайті та надсилання замовлення.

(3) Клієнт отримає підтвердження замовлення електронною поштою.

(4) Договір між виконавцем і замовником укладається з підтвердженням замовлення.

(5) Інші положення цих умов також застосовуються до онлайн-замовлень відповідно.

(6) Виконавець не несе відповідальності за збитки, спричинені технічними проблемами або збоями у зв’язку з онлайн-замовленнями.

(7) Клієнт зобов’язаний переконатися, що інформація, надана ним для онлайн-замовлення, є повною і правильною.

(8) Виконавець залишає за собою право відхиляти онлайн-замовлення, якщо клієнт порушує ці умови або правові норми.

(9) Виконавець залишає за собою право змінювати або припиняти роботу свого веб-сайту та процес замовлення в будь-який час.

§ 11 Захист даних

(1) Виконавець зобов’язується дотримуватися правил захисту даних і використовувати персональні дані замовника тільки в контексті виконання договору.

(2) Клієнт погоджується, що його персональні дані будуть зберігатися та оброблятися в контексті виконання договору.

(3) Виконавець вживатиме всіх необхідних технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних клієнта від несанкціонованого доступу та зловживань.

(4) Виконавець не розголошуватиме персональні дані клієнта третім особам, за винятком випадків, коли це необхідно для надання узгоджених послуг або коли клієнт дав на це явну згоду.

§ 12 Застереження про подільність

Якщо окремі положення цих умов є або стають недійсними, це не впливає на дійсність інших положень. У такому випадку сторони домовляються про ефективне положення, яке найбільш відповідає економічній меті недійсного положення.

Prop 4 | Übersetzungsbüro Dialog